Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (end. nimega Eesti Suhtekorraldajate Liit, inglise keeles Estonian Public Relations Association, EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis kommunikatsiooni alal töötavaid inimesi. EPRA eesmärgiks on korraldada liikmete infovahetust ja kommunikatsioonivaldkonna arendamist, aidata kaasa eriala  populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. EPRA järgib oma tegevuses eetikakoodeksit.

EPRA aktiivsed liikmed töötavad kommunikatsioonispetsialistidena avalikus sektoris, äriettevõtetes, mittetulundusorganisatsioonides ja kommunikatsioonifirmades. EPRA kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, kes valib liidu tööd koordineerima juhatuse. Juhatus on ametis kaks aastat.

2000. aasta lõpus korraldati EPRA initsiatiivil esimest korda Eestis konkurss, mille eesmärk oli välja selgitada aasta edukaim kommunikatsiooniprojekt. Tänaseks on sellest saanud traditsioon – suhtekorralduse auhinda valitakse igal aastal. 2010. aastal algatas EPRA aastaauhinna väljaandmise traditsiooni eesmärgiga tunnustada inimesi, kelle kommunikatsioonitegevus on aasta jooksul avaldanud Eestis kõige laialdasemat mõju.

EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Vabaühenduste Liidu liige.