Konkursil osalemise tingimused

KOMMUNIKATSIOONITEGU auhinnakonkursi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada aasta parimate kommunikatsiooniprojektide ja kampaaniate tegijaid ning tellijaid. Konkurss pakub inspiratsiooni parimate praktikate kasutuselevõtuks laiemalt.

Tutvu osalemistingimustega alljärgnevalt ning jälgi konkursi infot www.epra.ee veebi avalehel.

Kommunikatsioonitegu 2023 konkursil osalemise tingimused

Ootame kandideerima töid era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, kõigist kommunikatsioonivaldkondadest ning nii suurema kui ka väiksema mahuga kampaaniaid ja projekte, mis on ellu viidud 2023. aasta jooksul.

Kategooriad:

 • Avaliku sektori kategooria
 • Erasektori kategooria
 • Kolmanda sektori kategooria
 • Sisekommunikatsiooni kategooria

Projekte saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikuid, kes on vastava projekti tellijad ja/või teostajad. Ühe juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud projektide arv ei ole piiratud.

Konkursile esitatava projekti kohta palume esitajal koostada:

 1. Kuni 2000 tähemärgi pikkune projekti tutvustav case study, mille avalikustame teie töö finaali jõudmise korral konkursi kodulehel EPRA veebis.
 2. Järgnevatest andmetest koosnev Powerpoint:
 • projekti nimi
 • projekti läbiviimisega seotud firmad ja isikud (teostaja, tellija)
 • situatsioonianalüüs
 • projekti eesmärgid
 • projekti sihtrühmad
 • sõnumi- ja kommunikatsioonistrateegia
 • taktikaline tegevuskava
 • peamiste tegevuste kirjeldus
 • projekti tulemused ja mõõdikud (näiteks projekti eelarve vs tulemused, palju inimesi osales vs midagi muud).

Soovitav on lisada ka põhjendus, miks valiti konkreetne strateegia ja tegevuskava. See on materjal, mille alusel žürii hindab teie projekti. Võimalike lisade (audiovisuaalsed jmt) maht ja vorm ei ole piiratud.

 1. Projekti tutvustav kuni 2-minutiline video või slideshow, mida konkursi finaali jõudmise korral plaanite kasutada esitluse tegemiseks Kommunikatsioonitegu 2023 finalistide sessioonil.

Osavõtutasu

 • Tasuta – EPRA liikmetele on konkursile tööde esitamine tasuta
 • 125 eurot – osavõtutasu füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes ei ole EPRA liikmed

Konkursitööde esitamise tähtaeg on reede, 23. veebruar 2024 kell 23.59. Ootame töid e-posti aadressile epra@epra.ee. Suuremad kui 3 MB failid palume saata lingiga või failiedastusvõimalusi kasutades.

Konkursile laekunud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad EPRA juhatus ja konkursi eelmise aasta võitjad. Žürii hindab konkursil osalevate tööde puhul nende eesmärgipärast tulemuslikkust, leidlikkust, lahenduse uudsust Eestis, mõju kommunikatsioonisektorile ning vastavust suhtekorralduse headele tavadele. Kui žürii liikmel on ametialane või isiklik seos kandideeriva töö esitaja või nõustajaga, siis taandab ta enese kõnealuse kategooria tööde hindamisest.

Žürii teatab konkursil osalejatele edasipääsust finaali hiljemalt 5. märtsil 2024 ning instrueerib finaliste edasise tööde esitluse osas. Iga finaali jõudnud töö esitlusaeg on 10 minutit.

Kommunikatsioonitegu 2023 finalistide esitlus toimub  teisipäeval 12. märtsil Tallinna kesklinna piirkonnas (asukoht täpsustub) kell 16-18 seminari vormis, mida on võimalik jälgida kohapealt (võimalusel ka videoülekandena). 

Kommunikatsiooniteo konkurssi korraldab EPRA alates 2000. aastast eesmärgiga selgitada välja aasta parimad kommunikatsioonivaldkonna projektid ja kampaaniad. Tahame tunnustada nii võidutööde tegijaid kui tellijaid ning pakkuda inspiratsiooni parimate praktikate kasutuselevõtuks laiemalt.