Liikmed

 

Kuidas astuda liikmeks?

Liikmeks astuda soovijalt ootame vabas vormis kirjalikku sooviavaldust EPRA juhatusele. Ettevõtte või organisatsiooni liikmeks astumiseks tuleb esitada EPRA juhatusele vastav ettevõtte või organisatsiooni otsus liikmeks astumise soovi kohta ning organisatsiooni volitatud esindaja avaldus. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile juhatus@epra.ee. Juhatus teeb oma otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta hiljemalt nädal pärast avalduse esitamist.

EPRA liikmelt ootame, et ta tunneks ja täidaks liidu põhikirja nõudeid, osaleks liidu huvide esindamisel ja kaitsmisel ning osaleks aktiivselt liidu tegevuses. Liikmel on kohustus järgida EPRA eetikakoodeksit ning tasuda liikmemaksu (125 eurot aastas).