Tudeng praktikale

Paku kommunikatsioonitudengile praktikavõimalust oma meeskonnas!

Tallinna Ülikoolis õpib kommunikatsiooni eriala sadakond bakalaureuse üliõpilast, kõigil neil tuleb õpingute jooksul läbida vähemalt kaks praktikat.

Tänasest üliõpilasest saab juba mõne aasta pärast praktik – võimalik, et puutute töö tõttu hiljemgi kokku. Eriti nutika ja tiimiga hästi sobiva praktikandi saate aga pärast praktika lõppu ettevõttesse tööle värvata.

Soovid leida praktikanti? 

Võta ühendust:

Mart Soonik
TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi lektor, praktikajuhendaja
telefon: 5029893
e-post: mart.soonik@tlu.ee

Vastab Mart Soonik:

Kuidas leida sobiv praktikant?

Kõige lihtsam viis on mõelda kõigepealt välja, milliste ülesannete täitmiseks te praktikanti vajate. Seejärel koostage töökuulutuse formaadis praktikakutse ning saatke see ülikoolile. Ärge unustage kandideerimise tähtaega ja võimalikke tööülesandeid.

Laekunud kandidaatide hulgast valige endale sobivaim. Parima väljaselgitamiseks on abi näiteks motivatsioonikirjast või iseseisvast tööst (sündmuse plaan, tekst ajakirjanikele, pilootuuringu kava vms).

Milliseid töid võiks praktikandile teha anda?

Mõnikord on olukordi, kus töötajale vajatakse kiiresti lühiajalist asendust ning praktikandis nähakse võimalust, et töö saaks tehtud. Loomulikult ei saa praktikandile jäetavad ülesanded olla strateegilist laadi, kuid tehnilis-taktikalisel tasandil saavad tänased tudengid suurepäraselt hakkama.

Mõnikord on jäänud korrastamata ajakirjanike andmebaas, klientide kontaktid, sünnipäevad või läbi viimata kiire küsitlus mõne olulise sihtrühma esindajate seas. Neidki tegevusi on tudengid edukalt ellu viinud.

Lisaks tekstitoorikute koostamisele, suvepäevaliste registreerimisele ja muule abile saavad tudengid enamasti hästi hakkama ka mõne väiksema projekti haldamisega.

Kui suur on praktika maht?

Kokku kestab üks praktika 110 kuni 120 tundi. See ei tähenda, et praktikant tuleb tööle ainult kaheks töönädalaks. Enamasti saab ta töös osaleda osakoormusega ja see tähendab, et vajalike töötundide kokkusaamiseks kulub aega märksa enam (kuu kuni poolteist). Muidugi võib praktikant jätkata osakoormusega tööd juba senises praktikakohas, kuid sel juhul tuleb tasu ja tingimused omavahel selgeks rääkida. Meie vaatevinklist on oluline, et tal ei jääks õpingud töö tõttu pooleli.

Praktikant võib kogu stuudiumi jooksul sooritada kaks praktikat ja seda kas ühe või mitme tööandja juures.  Juhul, kui mõlemad praktikad sooritatakse ühe tööandja juures, siis on soovitatav, et üks oleks väliskommunikatsiooni ja teine pigem sisekommunikatsiooni teemaline või mõne muu olulise erisusega.

Milline roll on ülikooli poolsel praktikajuhendajal?

Praktikandil peab olema töökohal praktikajuhendaja, kes esimese asjana täpsustab praktikandiga koos praktika jooksul ellu viidavaid tegevusi (plaan kinnitatakse vastutava õppejõu juures), teiseks jälgib ja juhendab praktikanti praktika jooksul ja lõpuks täidab ära praktikandi kohta käiva hindamislehe. Juhul, kui tudengi teeneid vajatakse ka pärast praktikat, siis saab kokkuleppeid sõlmida juba individuaalselt.

Kogu praktika toimumise jooksul on kõigi probleemide korral võimalik võtta ühendust suhtekorraldustudengite praktikaid koordineeriva vastutava õppejõuga, kelleks Tallinna Ülikoolis on Mart Soonik.