Selgusid KOMMUNIKATSIOONITEGU 2020 võitjad. Grand Prix’ pälvis Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2020. aasta koroonakommunikatsioon


Täna, 10. juunil avalikustas Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit KOMMUNIKATSIOONITEGU 2020 konkursi võitjad. Põhja-Eesti Regionaalhaigla pälvis nii Grand Prix kui ka avaliku sektori kategooria auhinna. Teised võitjad olid Maksu- ja Tolliamet, Telia, Agenda PR ja kodanikualgatus 500 Kleiti.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2020. aasta Covid-19 kommunikatsioon oli hea näide sellest, kuidas üks avaliku sektori organisatsioon panustab kommunikatsioonivallas rohkem kui temalt oodata võiks.

“2020. aasta kevadtalvel koroonakriisi puhkedes ei olnud ei Terviseameti poolne ega valitsuse kriisikommunikatsioon vajalikul tasemel. PERH otsustas selles olukorras võtta oma tipparstide autoriteedil põhineva rahvatervise eestkõneleja rolli ühiskonnas. Organisatsioon tahtis ja suutis läbi pandeemia jagada teaduspõhiseid praktilisi soovitusi, olla arvamusliider ning tavainimesele arusaadavas keeles selgitada kõiki Covid-19 ravi, ennetuse ja ühiskonnaelu korraldusega seotud küsimusi nii massimeedias kui erinevates, ka spetsiaalselt pandeemia puhuks loodud, omakanalites,“ selgitas žürii valikut Kommunikatsioonitegu 2020 žürii esimees Margus Mets.

Konkursi žürii esimees lisas, et PERHi töö kahtlemata oligi esitatud töödest tugevaim, kompleksseim ning kogu Eesti ühiskonnas suurimat nähtavust pälvinud kommunikatsiooniprojekt. “Kommunikatsioonijuhtimise erialaorganisatsioonina teeme aplausi Eesti arstidele ja raviasutustele, kes oma põhitöö kõrvalt võtsid vastu ka pandeemiaga kaasnenud kommunikatsiooniväljakutse,“ ütles Margus Mets.

Sisekommunikatsiooni kategooria võitja oli Maksu- ja Tolliameti projekt “Koroonakriisaegne sisekommunikatsioon EMTAs”.

Žürii hinnangul oli tegu hästi läbimõeldud ja kvaliteetselt teostatud tulemusliku projektiga, mis uues olukorras aitas nii kodukontori- kui ka eesliinitöötajail korraldada nii kriisikommunikatsiooni, organisatsioonisisest infovahetust, motivatsioonimükse kui koolitust ja sotsiaalset suhtlust. Projekt kaasas ühtviisi edukalt Narva ja Luhamaa piirivalvet kui ka Tallinna kontori töötajaid ning panustas inimeste töömotivatsiooni ja rahulolusse, mis hoolimata kriisiajast tegi märkimisväärse kasvu (TRI*M indeks kasvas 62 punktilt 71-ni).

Keskkonnateadliku kommunikatsiooni auhinnaga otsustas žürii tunnustada Telia projekti „Digitaalne koristuspäev“.

Žürii hinnangul tabas projekt hästi nii sotsiaalset närvi kui kasutab ära telekomiettevõtte potentsiaali jõuda nii oma klientide, partnerite kui ka laiema avalikkuseni, selgitamaks digitaalreostuse mõistet ja algatamaks reaalset isiklikku käitumismuutust digiprügi tekitamisel.

Erasektori kommunikatsiooni kategoorias tunnistati võitjaks Agenda PRi töö „Spioonipõneviku „O2“ kommunikatsioon“.

„O2 näol on tegu pikaajalise, mahuka ning oskuslikult erinevaid kommunikatsioonivõimalusi ja kanaleid kombineerinud projektiga, mida kommunikatsiooniauhinnaga pärjates tunnustab žürii ka projekti kui ühte eeskujulikku näidet, kuidas Eesti filmiklaster järjest teadlikumalt ja professionaalsemalt tegeleb oma loomingu ja projektide kommunikatsiooniga, hoides üha paremini sidet avalikkuse ja kultuuritarbijatega,“ selgitas Margus Mets.

Mittetulundussektori võitjaks tunnistati Katri Linki ja Tiina Rekandi poolt eestveetud kodanikualgatuse projekt „500 kleiti“.

Žürii hinnangul on tegu siira, hästi läbi mõeldud ning professionaalselt teostatud annetuskampaaniaga. „500 kleidi projekti saab tuua eeskujuks kõigile oma sõnumit levitada soovijaile – hea idee ja kommunikatsioonialaste teadmistega on võimalik üleriiklikku ja laiade massideni jõudvat tulemuslikku kommunikatsioonikampaaniat korraldada ka ilma selleks eelarvet omamata,“ ütles Margus Mets.

Lisaks pälvisid KOMMUNIKATSIOONITEGU 2020 konkursil finalistidiplomid Telia töötajatele loodud üritustesari #kooskodus, Tartu Ülikooli konverents „Arukas kohanemine koroonaviirusega“, SEB projektid „Pandeemiast  põhjustatud tarbijakäitumise muutumise analüüs“ ja “Küberturvalisuse teavituskampaania 2020“, KMPSi projektid „Fenix Casino sponsorlusstateegia“ ja „Komeedi tõus uude kõrgusesse“ ning Magnetic MRO projekt „Trendiloojad konservatiivses lennundussektoris“.

Konkursitöid hindas žürii koosseisus Margus Mets, Indrek Raudjalg, Aive Hiiepuu, Aune Past, Annela Laaneots, Krista Must, Kaja Sepp, Mari-Liis Kitter, Hando Sinisalu.

21. korda toimunud Eesti kommunikatsioonivaldkonna praktikute auhinnakonkurss KOMMUNIKATSIOONITEGU korraldab Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit. Konkursi eesmärk on selgitada välja eriala parimad projektid ja kampaaniad ning jäädvustada Eesti kommunikatsioonivaldkonna ajalugu.

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid inimesi. Liitu kuuluvad kommunikatsioonivaldkonnas töötava inimese avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest ning kommunikatsioonifirmadest. Liit korraldab kommunikatsioonieriala sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Vabaühenduste Liidu liige.

About the Author

You may also like these