EPRA 30.06.2021 üldkoosoleku protokoll ja kordusüldkoosoleku kokkukutsumine 25.08.2021

EPRA ehk Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu üldkoosolek toimus 30. juunil 2021 kell 15.00-15.12 virtuaalkoosolekuna Teamsi keskkonnas. Koosolek oli eelnevalt välja kuulutatud EPRA liikmete meililistis, kodulehel ja EPRA Facebooki kanalites 16. juunil 2021.

Üldkoosolekule tuli määratud ajaks kokku 8 hääleõigusega liiget pluss 2 volitusega hääleõigusega liiget. (Protokolli lõppu lisatud üldkoosolekul osalenute nimekiri.) EPRAl on liikmeid 95, mis tähendab, et vajalik kvoorum otsustusvõimelise üldkoosoleku toimumiseks olnuks 48. Antud ajal kvoorumit kokku ei tulnud ning EPRA põhikirja järgi tuli tunnistada üldkoosolek mitte-otsustusvõimeliseks ja otsustada kordusüldkoosoleku toimumine.

EPRA presidendi Margus Metsa ettepanekul, arvestades eesseisvat puhkusteaega ja taustal olevat koroonaolukorda, kogunetakse kordusüldkoosolekuks 25. augustil 2021 kell 15.00. Päevakord on sama ning toimuvad EPRA juhatuse valimised.

***

EPRA KORDUSÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE JA JUHATUSE VALIMINE

EPRA kordusüldkoosolek, mis tänavu tähendab ka korralisi juhatuse valimisi, toimub 25.08.2021 kell 15.00. Tallink Spa ja Conference hotellis (Sadama 11a) ruumides Fantaasia+Meloodia. Võimalik on osaleda sündmusel veebi kaudu.

Kordusüldkoosolekul toimub liidule uue juhatuse valimine. Kandideerida saab iga EPRA liige. Oma kandidatuuri ülesseadmiseks palun saada CV ja lühike motivatsioonikiri hiljemalt 23. augustil aadressile epra@epra.ee.

25.08.2021 EPRA kordusüldkoosoleku päevakord:

14.50 – 15.05. Osalejate registreerimine ja volituste kontroll

15.05 Üldkoosolek:

Üldkoosolekut juhib EPRA president Margus Mets.

Üldkoosolekut viiakse läbi vastavalt EPRA põhikirjale.

Osalejate registreerimine ja volitused

Registreeri end üldkoosolekule – kliki lingile ja täida vorm

Kui sul pole võimalik osaleda, palun volita üldkoosolekul enda nimel hääletama mõni osalev EPRA liige. (Registreerunute nimed leiad siit.) Selleks laadi alla volituse vorm ja saada see digiallkirjastatuna meilile krista@epra.ee .

* 30.06.2021 EPRA üldkoosolekul osalejate nimekiri

Aune Past

Tiiu Allikmäe

Maire Iro

Marion Leppik (volitus Krista Mustale)

Margus Mets

Aleksandra Moorast

Krista Must

Indrek Raudjalg (volitus Margus Metsale)

Kristi Semidor

Janno Toots

02.07.2021

Üldkoosoleku juhataja: Margus Mets

Üldkoosoleku protokollija: Krista Must

About the Author

You may also like these