EPRA tänavuse aastaauhinna pälvis president Kersti Kaljulaid

Kolmapäeval, 29. detsembril algusega kell 16.00 Vabamus (Toompea 8, Tallinnas) annab Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit president Kersti Kaljulaidile üle EPRA Aastaauhinna. Järgneb diskussioon ning pärast seda olete kõik oodatud tutvuma hiljuti avatud näitusega „Miks Eesti? 30 aastaga Eesti ENSVst e-Eestiks!“, mida tutvustab näituse üks koostajatest Henrik Roonemaa. Vabamusse sissepääsuks on vajalik COVID-tõend, RSVP: epra@epra.ee

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA) kuulutas tänavuse kommunikatsiooni aastaauhinna laureaadiks president Kersti Kaljulaidi, kes on nii oma ametiajal kui ka sellele järgnevalt aktiivse kommunikatsioonitegevusega aidanud fookuses hoida Eesti ühiskonnale olulisi väärtusi ning teinud seda selgelt ja jõuliselt.

„Eesti presidendi ametiga kaasas käivas tööriistakastis ongi praktiliselt ainult kommunikatsioonilahendused, sest sõna võim on ta ainuke võimuhoob. President Kaljulaid kasutas seda võimu Eestis ja laiemalt maailmas silmatorkavalt väärtuspõhiselt, mõjusalt ja omakasupüüdmatult, jättes sellega sügava positiivse jälje nii meie igapäevaellu kui ka neisse ootustesse, mis Vabariigi Presidendile meie ühiskonnas nii praegu kui edaspidi kehtivad,“ põhjendas otsust EPRA president Margus Mets. Tunnustust väärib ka president Kaljulaidi tegevus nii kodumaises kui rahvusvahelises meedias Eesti riigi kuvandi kaitsja ja hoidjana ka siis kui mõnede teiste riigijuhtide sõnad ja teod riivasid ühiskonna enamiku õiglustunnet.

Metsa sõnul on presidendi valik, mille kohta ja millal ta sõna võtab või mis teemadel hoopis vaikib, juba omaette sõnum. „Samamoodi on eraldiseisva sõnumi väärtusega presidendi sõnavalik, toon ja esinemislaad. Just see ongi iga liidri ja juhi, sealhulgas kommunikatsioonijuhi ees seisev põhiülesanne – tabada õiget hetke ja õigeid sõnu ning osata eest vedada või mõne otsuse sisu ja sünnilugu lahti seletada nii, et kuulajad võtaksid aega, süveneksid ja sooviksid mõista. Kersti Kaljulaid on selles meie erialaorganisatsiooni hinnangul olnud väga hea, mistõttu tahame teda tänada ja eeskujuna esile tõsta,“ märkis Mets. „President Kaljulaid on olnud selle sõna parimas ja laiemas tähenduses riigimees, öeldes välja vajalikke sõnumeid ka siis kui kõik ümberringi saavad suurepäraselt aru, et lühiajalises perspektiivis ei too need talle ei isiklikku populaarsust ega konjunktuurset poliitilist kasu. Sellist isetust tahaks meie riigijuhtide sõnavõttudes näha palju rohkem ja ikka veel võidukäiku tegevat küünilis-pragmaatilist poliittehnoloogilist lähenemist vähem.“

Eelmisel aastal said EPRA aastaauhinna Eesti meditsiinitöötajad, sest arstid, õed ja hooldajad kandsid koroonakriisi tingimustes lisaks oma põhitöö tegemisele esmatähtsat rolli ühiskonna objektiivsel teavitamisel, hirmude maandamisel ja meid ümbritseva reaalsuse teaduspõhisel seletamisel nii meedias kui kõigile oma patsientidele ja hoolealustele individuaalselt. Auhinna võttis vastu pandeemia ajal sektori eestkõnelejaks tõusnud dr. Arkadi Popov.

EPRA aastaauhinnaga tunnustab Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit igal aastal inimest või organisatsiooni, kelle kommunikatsioonitegevusel oli Eesti ühiskonnale kõige suurem mõju.

Auhinnale esitatav kandidaat võib, ent ei pea töötama kommunikatsioonivaldkonnas, kuid tema tegevused ja avalikud esinemised peavad Eesti ühiskonnas olema laialdast kõlapinda pälvinud.

Eelmiste aastate EPRA aastaauhinna laureaadid:

2020 –  Eesti meditsiinitöötajad ja dr Arkadi Popov, sest arstid, õed ja hooldajad kandsid koroonakriisi tingimustes lisaks oma põhitöö tegemisele esmatähtsat rolli ühiskonna objektiivsel teavitamisel, hirmude maandamisel ja meid ümbritseva reaalsuse teaduspõhisel seletamisel nii meedias kui kõigile oma patsientidele ja hoolealustele individuaalselt.

2019 –  Bioloog, semiootik ja kirjanik Valdur Mikita, kelle oskus sõna abil tähendusi luua, meie kultuuriruumi muuta ja mõtestada on üks mõjukamaid Eesti lähiajaloos

2018 – Maailmakoristuspäeva meeskond, kelle tõhusa kommunikatsiooni toel moodustus seni teada suurim vabatahtlike võrgustik – 17,8 miljonit inimest 157 riigis

2017 – Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsioonitiim pühendumise ja meeskonnatöö eest, kelle kiire ja professionaalne ettevalmistus, suutlikkus igapäevaseid tegevusi juhtida ning valmisolek panustada ja reageerida 24/7

2016 – Peter Kentie, kes pakkus Eestile välja EST-brändikontseptsiooni.

2015 – Filmi “Mandariinid” meeskond eesmärgipärase heal tasemel PR-töö eest, mis tõi esile filmi tugevad küljed ning päädis sellega, et Eesti film jõudis esmakordselt Oscari galale.

2014 – Eesti e-residendi käivitajad, kes tõid Eesti innovatsioonikuvandi välja tardunud olukorrast ja pani välisriigid Eestist positiivselt ja innovatsioonivõtmes rääkima.

2013 – NO99 loominguline kollektiiv oskuse eest selgelt ja arusaadavalt tõlgendada inimestele poliitikas ja ühiskonnas toimuvat.

2012 – Aktiivne kodanik, kelle järjest parem suutlikkus oma häält kuuldavale tuua enim mõjutas mööduva aasta avalikku diskussiooni.

2011 – Urmas Paet Eesti välismaal hätta sattunud Eesti kodanike tagasitoomise eest kodumaale ning selle kommunikeerimise eest Eesti elanikkonnale kogu protsessi vältel.

2010 – Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest.

Lisainfo:

Margus Mets

EPRA president

5018300

About the Author

You may also like these