Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit kutsub üles loobuma Venemaa huvide esindamisest

Eesti kommunikatsioonieksperte ühendav Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit kutsub Eesti ärinõustajaid üles loobuma Vene riigi või riikliku taustaga firmade huvide esindamisest.

„Taunime olukorda, kui ühel valitsussuhete nõustajal on riiklikud huvid, keskkonnakaitse ja poliitilised sidemed segunenud hämaraks olluseks, mida kõrvaltvaatajal on raske mõista. Selliste klientide esindamine mõjub halvasti tervikuna Eesti ärinõustamise sektorile, kus töötab väga palju aatelisi inimesi, ning see õõnestab selgelt ka meie omariikluse alustalasid. Mõistame, et nõustamisteenuse sisu on tihti täpsemalt teada vaid kliendi ja konsultandi vahel, kuid avalikkuses esitatud eksiarvamuste korral tuleks need tänases olukorras veenvalt ümber lükata,“ ütles Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu president Margus Mets

Erialaliit kutsub Eesti kommunikatsioonieksperte ja valitsussuhete nõustajaid, juriste, audiitoreid ning teisi ärinõustamisega tegelejaid loobuma tegutsemisest hallil alal ning seadma Eesti riigi ja rahva huvid ettepoole oma isiklikust kasust.

„Valitsussuhete alane nõustamine eeldab nõustajalt kõrget ärieetikat ja eesmärkide läbipaistvust. Valitsussuhete valdkonna paremaks reguleerimiseks on nii Euroopas kui ka Eestis juba astutud samme, kuid vajadus diskussiooni jätkamiseks on selgelt olemas. Samuti pean oluliseks rõhutada, et oma tööd tehes tuleb meil alati järgida eriala eetikakoodeksit ning omada selget moraalikompassi,“ lisas Mets.

Erialaliidud üle maailma kehtestavad sanktsioone Venemaa vastu, kutsudes üles oma liikmeid mitte osutama teenuseid ja pakkuma konsultatsioone Venemaale ja Venemaaga seotud ettevõtetele kuni kestab sõda Ukraina vastu. Algatusega liitusid kohe pärast sõja algust 24. veebruaril mitmed rahvusvahelised kommunikatsiooniagentuuride võrgustikud (https://www.err.ee/1608517946/rahvusvahelised-suhtekorraldusfirmad-loobuvad-vene-klientidest), samuti teatasid hiljuti nii Ühendkuningriigi kui USA valitsused otsusest keelata oma ettevõtetel osutada Venemaa suunal juhtimis- ja konsultatsiooniteenused, sealhulgas suhtekorraldusteenuseid (https://www.journalofaccountancy.com/news/2022/may/us-sanctions-ban-provision-accounting-consulting-services-russia.html?fbclid=IwAR3FGG-4EsUVoqBIQFQ9qAFYznA1CTLhzJm_7Dq-3zKAlMROlYh2GDatpaY). Seega ei ole soovitus äritegevus Venemaa suunal lõpetada oluline mitte ainult ärieetika seisukohalt, vaid see on järjest olulisem küsimus riikide julgeoleku ning liitlaste koostöö koordineerimise tasandil laiemalt. 


Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA) on 1996. aastal asutatud erialaliit, mis koondab ainsa organisatsioonina Eestis kommunikatsioonivaldkonnas töötavaid inimesi. EPRAsse kuulub üle 100 kommunikatsioonivaldkonnas töötava inimese avalikust sektorist, äriettevõtetest, mittetulundusorganisatsioonidest ning kommunikatsioonifirmadest. Liit korraldab kommunikatsioonieriala sisest infovahetust ja üritusi ning aitab kaasa eriala populariseerimisele ja professionaalsuse tõstmisele. EPRA on rahvusvahelise erialaorganisatsiooni Global Alliance for Public Relations and Communication Management ning Eesti Vabaühenduste Liidu liige.

 Margus Mets
Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu president
epra@epra.ee
www.epra.ee

About the Author

You may also like these