EPRA aastaauhinna väljakuulutamine Kaitsejõudude Peastaabis

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit jätkab traditsiooni ja kuulutab 13. korda välja EPRA aastaauhinna saaja 19. detsembril kell 13.00 Kaitsejõudude Peastaabi Kindralite saalis. Järgneb vestlus-kohtumine laureaadiga kestvusega u 1,5 tundi.

„Meil on hea meel, et EPRA aastaauhinna tänavune saaja on väärikas ja missiooniga ning erakordselt sobiv tiitlile, millega me eelmisel aastal tunnustasime president Kersti Kaljulaidi,“ ütles EPRA president Margus Mets.

EPRA aastaauhinna väljaandmise eesmärk on tunnustada inimest või organisatsiooni, kelle tegevusel oli 2022. aastal Eesti kommunikatsioonikorraldusele kõige suurem positiivne mõju.

Varasemalt on EPRA aastaauhinna pälvinud:

2021 – president Kersti Kaljulaid, kes on nii oma ametiajal kui ka sellele järgnevalt aktiivse kommunikatsioonitegevusega aidanud fookuses hoida Eesti ühiskonnale olulisi väärtusi ning teinud seda selgelt ja jõuliselt.

2020 –  Eesti meditsiinitöötajad – arstid, õed ja hooldajad, kes on koroonakriisi tingimustes lisaks oma põhitöö tegemisele kandnud esmatähtsat rolli ühiskonna objektiivsel teavitamisel, hirmude maandamisel ja meid ümbritseva reaalsuse teaduspõhisel seletamisel nii meedias kui kõigile oma patsientidele ja hoolealustele individuaalselt.

2019 –  Bioloog, semiootik ja kirjanik Valdur Mikita, kelle oskus sõna abil tähendusi luua, meie kultuuriruumi muuta ja mõtestada on üks mõjukamaid Eesti lähiajaloos

2018 – Maailmakoristuspäeva meeskond, kelle tõhusa kommunikatsiooni toel moodustus seni teada suurim vabatahtlike võrgustik – 17,8 miljonit inimest 157 riigis

2017 – Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsioonitiim pühendumise ja meeskonnatöö eest, kelle kiire ja professionaalne ettevalmistus, suutlikkus igapäevaseid tegevusi juhtida ning valmisolek panustada ja reageerida 24/7

2016 – Peter Kentie, kes pakkus Eestile välja EST-brändikontseptsiooni

2015 – Filmi “Mandariinid” meeskond eesmärgipärase heal tasemel PR-töö eest, mis tõi esile filmi tugevad küljed ning päädis sellega, et Eesti film jõudis esmakordselt Oscari galale

2014 – Eesti e-residendi käivitajad, kes tõid Eesti innovatsioonikuvandi välja tardunud olukorrast ja pani välisriigid Eestist positiivselt ja innovatsioonivõtmes rääkima

2013 – NO99 loominguline kollektiiv oskuse eest selgelt ja arusaadavalt tõlgendada inimestele poliitikas ja ühiskonnas toimuvat

2012 – Aktiivne kodanik, kelle järjest parem suutlikkus oma häält kuuldavale tuua enim mõjutas mööduva aasta avalikku diskussiooni

2011 – Urmas Paet Eesti välismaal hätta sattunud Eesti kodanike tagasitoomise eest kodumaale ning selle kommunikeerimise eest Eesti elanikkonnale kogu protsessi vältel

2010 – Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest

About the Author

You may also like these