EPRA aastaauhind ootab kandidaate (tähtaeg 2. detsember)

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit jätkab traditsioone ja tunnustab ka sel aastal inimest või organisatsiooni, kelle kommunikatsioonitegevusel oli 2020. aastal Eesti ühiskonnale kõige suurem mõju.
 
Vabas vormis ettepanekuid kandidaatide ülesseadmiseks ootame 2. detsembrini 2020 e-posti aadressil epra@epra.ee.
 
Auhinnale esitatav kandidaat võib, ent ei pea töötama kommunikatsioonivaldkonnas, kuid tema tegevused ja avalikud esinemised peavad Eesti ühiskonnas olema laialdast kõlapinda pälvinud. Julgustame kõiki  2020. aastat kokku võttes üles seadma kandidaate, kelle professionaalne töö või ühiskondlik tegevus kommunikatsioonivaldkonnas on olnud silmapaistev ja selle  mõju märgatav. 
 
Tiitlit antakse välja üheteistkümnendat korda, varasemalt on selle pälvinud:

  • 2019 –  Bioloog, semiootik ja kirjanik Valdur Mikita, kelle oskus sõna abil tähendusi luua, meie kultuuriruumi muuta ja mõtestada on üks mõjukamaid Eesti lähiajaloos
  • 2018 – Maailmakoristuspäeva meeskond, kelle tõhusa kommunikatsiooni toel moodustus seni teada suurim vabatahtlike võrgustik – 17,8 miljonit inimest 157 riigis
  • 2017 – Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsioonitiim pühendumise ja meeskonnatöö eest, kelle kiire ja professionaalne ettevalmistus, suutlikkus igapäevaseid tegevusi juhtida ning valmisolek panustada ja reageerida 24/7
  • 2016 – Peter Kentie, kes pakkus Eestile välja EST-brändikontseptsiooni
  • 2015 – Filmi “Mandariinid” meeskond eesmärgipärase heal tasemel PR-töö eest, mis tõi esile filmi tugevad küljed ning päädis sellega, et Eesti film jõudis esmakordselt Oscari galale
  • 2014 – Eesti e-residendi käivitajad, kes tõid Eesti innovatsioonikuvandi välja tardunud olukorrast ja pani välisriigid Eestist positiivselt ja innovatsioonivõtmes rääkima
  • 2013 – NO99 loominguline kollektiiv oskuse eest selgelt ja arusaadavalt tõlgendada inimestele poliitikas ja ühiskonnas toimuvat
  • 2012 – Aktiivne kodanik, kelle järjest parem suutlikkus oma häält kuuldavale tuua enim mõjutas mööduva aasta avalikku diskussiooni
  • 2011 – Urmas Paet Eesti välismaal hätta sattunud Eesti kodanike tagasitoomise eest kodumaale ning selle kommunikeerimise eest Eesti elanikkonnale kogu protsessi vältel
  • 2010 – Ingvar Bärenklau Eesti euroteavituse projekti vedamise eest

About the Author

You may also like these