Arutelu teemal Eestis kehtiv lobby-reeglistik ja valdkonna senine praktika


Teisipäeval, 21. veebruaril 2023 toimus ühendministeeriumis EPRA arutelu teemal Eestis kehtiv lobby-reeglistik ja valdkonna senine praktika.

Vestlusringis osalesid:

  • Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt, kes on ministeeriumis lobby-regulatsiooni teemat vedanud
  • MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus, kes teemaga tegeleb rahvusvahelise Transparency International koostöövõrgustiku raames;
  • Meta Advisory partner ja valitsussuhete tiimijuht Kairi Uustulnd – praktiku vaade lobbytegevuse ja selle regulatsiooni köögipoolele
  • Sotsiaalministeeriumi siseaudiitor Ene Kröönström – praktiku vaade, kes vastutab oma ministeeriumis lobby-registri pidamise eest

Lobby-teemalise kohtumisega tahtsime:

  • anda osalejatele ülevaade, mis on lobby-valdkonda reguleeriv reeglistik; milleks on ellu kutsutud vastav register ja milliseks on esimese aasta jooksul kujunenud praktika selle kannete täpsuse ja sisukuse osas (ka sellest kui ebaühtlane see on);
  • panna osalejad mõtlema, kas ja milline jälg nende endi tegevusest maha jääb ja kuidas nad teistpidi ka registrisse koondatud infost kasu võiks saada;
  • arutleda ka selle üle, kas olemasolevast süsteemist on ikkagi mingit praktilist kasu (läbipaistuvuse suurendaja; infoallikana konkurentide/huvigruppide tegevuse kohta; valitsemiskultuuri parandajana; poliitikute ja kõrgemate riigiametnike aruandluskohutuse jõustajana vms) ning kas ja kuidas peaks äkki kehtivaid reegleid täiendama, et kasulikke efekte suurendada.

Teema kohta saad lähemalt lugeda: Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele (Riigikantselei)

About the Author

You may also like these