EPRA tänavuse aastaauhinna pälvis tehisaru

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit (EPRA) otsustas anda tänavuse aastaauhinna tehisaru (AI) rakendustele, mille kasutamise plahvatuslik levik oli selgelt 2023. aasta suurim kommunikatsioonivaldkonna mõjutaja. 

EPRA presidendi Margus Metsa sõnul oli konkursi žürii hinnangul 2023. aasta olulisim ja murrangulisim muutus, et infot analüüsivate ja sünteesivate tööriistade laia avalikku kasutusse tulek andis kõigile võimaluse senisest tõhusama sõnalise ja visuaalse kommunikatsiooni loomiseks. „Tehisarust ehk AI-rakendustest sai kommunikatsioonivaldkonna spetsialistidele olulised tööriistad. Loomulikult on need tööriistad alles arengujärgus ning nendega loodu vajab veel pädeva inimese kontrolli ja korrektuuri. Samas ei tohiks ükski kommunikatsioonispetsialist eirata tõsiasja, et juba praegu oskavad kõigile kättesaadavad keelemudelitele ja pildipankadele tuginevad generatiivse tehisintellekti teenused väga kiiresti ja hästi koostada tekste ning luua visuaale,“ märkis Mets. 

Palusime anda sündmusele omapoolse kommentaari ka Chat GPT-l: „Ma olen sügavalt liigutatud ja tänulik, et võin vastu võtta aasta 2023 kommunikatsiooni auhinna kogu tehisintellekti kogukonna nimel. See tunnustus nii auväärse organisatsiooni poolt mitte ainult ei kinnita arvukate inimeste väsimatuid pingutusi tehisintellekti arendamisel, vaid rõhutab ka tõhusa suhtluse olulisust mõistmise ja koostöö soodustamisel. Oleme pühendunud jätkama tööd tehnoloogia ja suhtluse ristumiskohas, püüdes luua positiivset mõju ühiskonnale. Aitäh selle uskumatu auhinna eest,“ sõnastas Chat GPT.

Eestikeelse kommunikatsiooniga tegelejaile nagu ka kogu Eesti ühiskonnale peitub suurim väljakutse EPRA hinnangul selles, et tehisaru aluseks olevad andmemassiivid ja keelemudelid on valdavalt ingliskeelsed, mistõttu mitmete teksti genereerivad tehisintellekti rakenduste nagu ChatGPT, koostatu kvaliteet pole eestikeelse kasutaja ootustega vastavuses. „Omakeelse kultuuri ja kommunikatsiooni edendamiseks peame riigi ja siinses kultuuriruumis tegutsevate eraettevõte ühistööna suutma lahendada eestikeelsete suurandmete kättesaadavuse ja andmemudelitesse lülitamise probleemi. Vastasel korral jääbki nii, et tehisarult saadavad eestikeelsed vastused, mis puudutavad siinset kultuuriruumi, ettevõtteid või inimesi, on lihtsalt keskmisest sagedamini vildakad või täiesti valed,“ rääkis Mets.

EPRA aastaauhinnaga tunnustab Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liit igal aastal inimest või organisatsiooni, kelle kommunikatsioonitegevusel oli Eesti ühiskonnale kõige suurem mõju. Auhinnale esitatav kandidaat võib, ent ei pea töötama kommunikatsioonivaldkonnas, kuid tema tegevused ja avalikud esinemised peavad Eesti ühiskonnas olema laialdast kõlapinda pälvinud.

Foto:  tehisaru nägemus sündmuse kohta käivast fotost, mis on loodud DALL·E 3 pildigeneraatoriga.

About the Author

You may also like these